Bediüzzaman Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545’de Kıyamet Kopacak” Demiştir

Bazı Nur talebesi kardeşlerimiz “Mehdiyet dönemi 300 yıl sürecektir” diyerek, kıyametin 300 yıl sonra kopacağını iddia etmekte ve Bediüzzaman Hazretleri”nin Risale-i Nur”da hiç vermediği bir tarihten bahsetmektedir. Örneğin Mehmet Ali Kaya Hocamız, Asırların Rehberleri Mücedditler isimli eserinde şöyle söylemektedir: “Mehdi”den sonra kıyamete kadar geçecek döneme Mehdi dönemi denir. BU DÖNEM 300 […]