Bediüzzaman Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir

Ahmet Akgündüz ve Mehmet Ali Kaya gibi bazı Nur talebesi Hocalarımız ve kardeşlerimiz, Bediüzzaman Hazretleri”nin Birinci Şua”da Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin dönemi olarak haber verdiği “bundan bir asır sonra” ifadesinin 1977 yılını kast ettiğini iddia ediyorlar. Bu yanlış iddia bir çok internet sitesinde de yer alıyor. OYSA BU İDDİA DOĞRU […]

Hz. Mehdi (as)’ın Sakalının Olmayacağı ve Peygamberimiz (sav)’in Hadiste Bediüzzaman Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir

Bazı Nur talebelerinin Mehdiyet konusunda savundukları yanlış bilgilerden biri de, Peygamberimiz (sav)”in hadis-i şerifinde Bediüzzaman Hazretleri”nden bizzat ismiyle bahsettiği ve Mehdi (as)”ın sakalsız olacağını söylediği iddiasıdır.   Mehmet Ali Kaya”nın Hz. Mehdi (as)”ın sakalsız olacağı yönündeki yanlış yorumu: “Mehdi”nin sakallı olacağı doğrudur; ama AHİR ZAMANDA GELECEK OLAN “MEHDİ-İ AZAMIN” SAKALLI OLACAĞI […]

Bediüzzaman Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi ve En Büyük Müceddidi Değildir

Bir çok Nur talebesinin sıkça dile getirdiği yanılgılardan biri de, Bediüzzaman Hazretleri”nin en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olduğudur. Bediüzzaman Hazretleri çok büyük alim, çok değerli bir Müslümandır ve geçtiğimiz yüzyılın yani Hicri 1300″ün müceddidir. Ama ahir zamanın en büyük müçtehidi ve müceddidi sıfatlarını taşımamaktadır.       Mehmet […]

Hz. Mehdi (as)’ın “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır

Nur Talebelerinden Mehmet Ali Kaya kitabının 277. sayfasında Hz. Mehdi (as)”ın hakimlik vasfıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmaktadır: “Hakim, bilge ve hikmet sahibi anlamına gelir. Eskiler buna filozof derlerdi. Bu yönüyle Bediüzzaman o derece büyük bir hakim ve düşünürdür ki Mehmet Akif Ersoy ve Ali Ulvi Kurucu gibi alimler, Nurettin Topçu […]