admin Mart 4, 2017 0 comments

Bediüzzaman Hazretleri, “Bundan Bir Asır Sonra” Dediğinde 1977 Yılından Değil 2010 Yılından Bahsetmektedir

Ahmet Akgündüz ve Mehmet Ali Kaya gibi bazı Nur talebesi Hocalarımız ve kardeşlerimiz, Bediüzzaman Hazretleri”nin Birinci Şua”da Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin dönemi olarak haber verdiği “bundan bir asır sonra” ifadesinin 1977 yılını kast ettiğini iddia ediyorlar. Bu yanlış iddia bir çok internet sitesinde de yer alıyor. OYSA BU İDDİA DOĞRU
Bediüzzaman Said Nursi Hz. Mehdi
admin Mart 4, 2017 0 comments

Hz. Mehdi (as)’ın Sakalının Olmayacağı ve Peygamberimiz (sav)’in Hadiste Bediüzzaman Hazretleri’nin İsmini Müjdelediği İddiası Doğru Değildir

Bazı Nur talebelerinin Mehdiyet konusunda savundukları yanlış bilgilerden biri de, Peygamberimiz (sav)”in hadis-i şerifinde Bediüzzaman Hazretleri”nden bizzat ismiyle bahsettiği ve Mehdi (as)”ın sakalsız olacağını söylediği iddiasıdır.   Mehmet Ali Kaya”nın Hz. Mehdi (as)”ın sakalsız olacağı yönündeki yanlış yorumu: “Mehdi”nin sakallı olacağı doğrudur; ama AHİR ZAMANDA GELECEK OLAN “MEHDİ-İ AZAMIN” SAKALLI OLACAĞI
Hz. Mehdi
admin Mart 4, 2017 0 comments

Bediüzzaman Hazretleri Hicri 13. Yüzyılın Müceddidir, ama Ahir Zamanın En Büyük Müçtehidi ve En Büyük Müceddidi Değildir

Bir çok Nur talebesinin sıkça dile getirdiği yanılgılardan biri de, Bediüzzaman Hazretleri”nin en büyük müçtehid ve en büyük müceddid olduğudur. Bediüzzaman Hazretleri çok büyük alim, çok değerli bir Müslümandır ve geçtiğimiz yüzyılın yani Hicri 1300″ün müceddidir. Ama ahir zamanın en büyük müçtehidi ve müceddidi sıfatlarını taşımamaktadır.       Mehmet
Bediüzzaman Said Nursi Hz. Mehdi
admin Mart 4, 2017 0 comments

Hz. Mehdi (as)’ın “Hakim” Olmasının Manası “Filozof” Olması Değil, Tüm Dünyada Adalete Vesile Olmasıdır

Nur Talebelerinden Mehmet Ali Kaya kitabının 277. sayfasında Hz. Mehdi (as)”ın hakimlik vasfıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmaktadır: “Hakim, bilge ve hikmet sahibi anlamına gelir. Eskiler buna filozof derlerdi. Bu yönüyle Bediüzzaman o derece büyük bir hakim ve düşünürdür ki Mehmet Akif Ersoy ve Ali Ulvi Kurucu gibi alimler, Nurettin Topçu
Bediüzzaman Said Nursi Hz. Mehdi Risalelerden Bölümler
admin Mart 4, 2017 0 comments

Bediüzzaman Hazretleri’nin Seyyid Olduğu ve Mahkemelerden Çekindiği için Seyyid Olduğunu Gizlediği İddiası Doğru Değildir

Bazı Nur talebelerinin en sık içine düştüğü yanılgılardan biri de Bediüzzaman Hazretleri”nin seyyid olduğu iddiasıdır. Bu kardeşlerimiz Bediüzzaman Hazretleri”nin seyyid olduğunu ama dönemin koşulları içinde bu bilgiyi sakladığını iddia etmektedirler. Mehmet Ali Kaya”nın Bediüzzaman Hazretleri”nin seyyid olduğu yönündeki doğru olmayan iddiası Bediüzzaman, Ehl-i Beyt”tendir. Bitlis”te doğması, Kürt olduğunu ispat etmek
Bediüzzaman Said Nursi
admin Mart 4, 2017 0 comments

Bediüzzaman Hazretleri, “Kıyamet 300 Yıl Sonra Kopacak” Dememiştir, “Allahualem, Hicri 1545’de Kıyamet Kopacak” Demiştir

Bazı Nur talebesi kardeşlerimiz “Mehdiyet dönemi 300 yıl sürecektir” diyerek, kıyametin 300 yıl sonra kopacağını iddia etmekte ve Bediüzzaman Hazretleri”nin Risale-i Nur”da hiç vermediği bir tarihten bahsetmektedir. Örneğin Mehmet Ali Kaya Hocamız, Asırların Rehberleri Mücedditler isimli eserinde şöyle söylemektedir: “Mehdi”den sonra kıyamete kadar geçecek döneme Mehdi dönemi denir. BU DÖNEM 300
Bediüzzaman Said Nursi Kıyamet